Utställningstext Galleri Gufot 1997

 

Den konventionella definitionen av en gest är en åtbörd som understryker en viss mening, känsla eller avsikt. I Annika Thörn Legzdins bildsvit står betraktaren inför en gestik som snarare understryker frånvaron av mening och avsikt, som gestaltar en känsla av ett inåtvänt och förlamande ögonblick; ett neutraliserande av sig själv. Detta ögonblick de flesta av oss finner olyckligt välbekanta, tillfällen när vi blir den vi inte vill vara. I motsats till den uppenbara referensen Cindy Sherman – när det gäller denna kvinnliga tradition av iscensättning – så har Thörn Legzdins på ett sympatiskt sätt låtit scenen för sitt subjekt bli alldeles vanlig och vardaglig istället för att som Sherman koncentrera sig på förhållandet mellan subjekt och ideal.

 

Hans Hedberg, lärare på Akademin för fotografi; Konstfack (1997)